Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Машинната автоматизация е механични системи, които работят автоматично според командите и условията, определени от програмиста с помощта на PLC или контролер, според приложението на машината.

Благодарение на машинната автоматизация, зависимостта от човешката сила може да бъде намалена, може да се постигне икономично производство или производство без персонал.

Класическите и интелигентни работни технологии, които поддържат Industry 4.0 отворена, предлагат изцяло нови възможности за автоматизация на машините. Изискванията за машинна автоматизация варират в различните отрасли. В индустрията има специфични изисквания и процеси за много различни приложения, които трябва да се вземат предвид.